VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor

Här kan du lite kort läsa om tips och råd som kan vara bra att veta när du bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Vem betalar ev. åtgärd av felanmälan

Detta beror på vad anmälan handlar om och om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt.

Bostadsrätt

Generellt är det du, som bostadsrättsinnehavare, som är ansvarig för allt innanför dina väggar. Går något sönder, och du vill laga det, betalar du själv för åtgärden. Bostadsrättsföreningen åtgärdar skador på allmänna ytor och fasader. En del avvikelser kan förekomma mellan olika Bostadsrättföreningar. Kontakta Er styrelse om du vill veta mer.

Hyresrätt

I en hyresrätt står fastighetsägaren för kostnaden av reparationer, såvida inte hyresgästen åsamkat skadan pga oförsiktighet eller liknande.

Nyckel i serviceläge

EL

Automatsäkringar

I nya fastigheter finns ofta automatsäkringar och jordfelsbrytare. Vid överbelastning bryts strömmen men säkringarna går inte sönder. Efter att det som utlöste säkringen har åtgärdats, måste säkringarna återställas för hand i ditt elskåp. Skulle elen fortfarande inte fungera kontrollera att elräkningen är betald, lyser det i trapphuset – om inte kan de vara ett strömavbrott i området.

Om ingen av ovanstående åtgärder får elen att komma tillbaka kan en huvudsäkring i fastigheten löst ut och måste bytas. Kontakta i första hand Er styrelse som i vissa fall hjälper till alt. kontakta oss på Kungsriket för åtgärd.

Vatten

Vattenläckor

Vid ev. vattenläcka stäng av vattnet på inkommande ledning! Det finns olika typer sätt att hitta den avstängningen. Så kallade ballofixer, ofta ett svart vred, finns ofta monterat direkt på vattenledningarna runt handfat, wc eller under diskhon i köket. Alt. finns en vattenavstängningslucka i väggen oftast på toaletten.

Stora vattenläckor skall alltid anmälas till ditt försäkringsbolag, styrelsen i föreningen och till oss på Kungsriket för kontroll och ev. åtgärd.

Värme

Upplever du att det är kallt hemma?

När sommaren övergår till höst och det är varmt på dagarna och kallt på nätterna, hinner inte värmesystemet ställa om sig från kallt till varmt fram och tillbaka. Då kan bostaden kännas lite kall, men så fort kylan ute blir mer konstant kommer värmen igång ordentligt.

Om inte värmen ändå inte kommer i gång, köp en termometer och placera den centralt i din bostad. Mät under några dagar för att få en ungefärlig medeltemperatur. Gör sedan en felanmälan där även temperaturen skrivs med. Om elementen är kalla eller ojämnt varma, kontakta oss för kontroll.

Vi rekommenderar inte att ni på egen hand luftar era element, rådfråga oss först!

Till sist några tips på hur du kan behålla värmen i din bostad.

Vädra snabbt och effektivt genom tvärdrag i cirka fem minuter vid behov. Låt inte balkongdörrar och fönster stå på glänt. Det kyler ner lägenheten.
Kontrollera att balkongdörr och fönster är tätade.

Placera inte möbler framför elementen. Då hindras luftcirkulationen.

Ventilation

Genom de så kallade frånluftsventilerna i din lägenhet vädras den använda luften ut. Ventilerna sitter vanligen i kök och badrum. Du kan kontrollera att ventilationen fungerar genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper över ventilen. Om papperet sitter kvar så fungerar ventilen bra.

Genom de så kallade tilluftsventilerna kommer frisk luft in i din lägenhet. Tallriksventiler, vädringsluckor och springventiler är några vanliga typer. De är ofta placerade uppe vid taket eller bakom elementen. Ventilerna är fast inställda och får inte ändras – då blir det obalans i ventilationen.

Ventiler

Rengör frånluftsventilerna några gånger om året genom att ta ner hela frånluftventilen och gör rent mellan tallrik och ram, samt baksidan av ventilen.

Garantiärenden

Upptäcker du fel eller skador i din bostad som du tror går under garanti, gör du enkelt en felanmälan här på hemsidan och bifoga gärna bilder på skadan som ärendet gäller. Det går bra att anmäla flera skador i samma anmälan.

Vitvaror

Vitvaror och garanti

Vid fel på vitvaror inom garantitiden kontaktar ni själva Er vitvaruleverantör som finns angivet i Er lägenhetspärm. Där skall även finns uppgifter angående hur länge garantin gäller för just Era vitvaror. Det kan variera mellan 2-5 år.

Har garantin gått ut och ett fel uppstått på er vitvara är ni välkomna att göra en felanmälan hos oss.

Kontakta oss

0300-56 49 00

info@kungsriket.com